Cz En De Pl

Návrat zrestaurovaného Mánesova obrazu na náš zámek

09. 06. 2023

Návrat zrestaurovaného Mánesova obrazu na náš zámek Po dvou letech se na náš zámek formou dlouhodobé zápůjčky od Národní galerie vrátil zrestaurovaný obraz od Josefa Mánesa "Podobizna dětí hraběte A. A. Silva-Taroucy, který vznikl v prostorách zámku r. 1867.

Klečící chlapec na obraze je mladý František Josef II. Silva-Tarouca, který jako malý zažil Mánesa na zámku. Neměl na něj příliš dobré vzpomínky z několika důvodů. Jednak v době vzniku obrazu již malíř trpěl psychickou chorobou, jednak po Mánesově smrti a jeho proslavení se panu hraběti do zámku dobývali rádoby "Mánesologové", které musel neustále odhánět. V neposlední řadě (asi největší vroubek!), kdykoli se na zámeckém stole objevily jahody, Mánes si je všechny přivlastnil a hraběcím dětem nic nenechal...
Na druhou stranu se malíř svým šlechtickým mecenášům posmrtně odvděčil. Když Silva-Taroucové po pozemkové reformě na poč. 20. let a nešťastných podnikatelských pokusech zchudli, prodejem Mánesových děl dokázali odvrátit hrozící bankrot a ztrátu rodového sídla. Takto se i toto dílo dostalo do rukou Národní galerie, která obraz zapůjčila zpět na místo svého vzniku (Díky!).
Stojící chlapec uprostřed je mladší Františkům bratr Arnošt Emanuel. Neměl nárok na významnější dědictví, a proto se musel poohlédnout po - ideálně - bohaté nevěste, což se mu vskutku zadařilo. Za ženu si vzal dědičku panství s centrem v Průhonicích u Prahy, hraběnku Nostic-Rieneckovou. Díky bohatému věnu mohl nejen mecenášsky podporovat kulturní život v Čechách, ale hlavně vybudovat Průhonický park, který je v současnosti na seznamu památek UNESCO. Coby uznávaný dendrolog stál na počátcích dendrologického bádání v Rakousku-Uhersku i v mladém Československu a dnes se po něm nazývá Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví.
Dívka na obraze je starší sestra obou chlapců, Marie Henrietta Silva-Tarouca. Přestože byla velmi pěkná, nikdy se nevdala. Josef Mánes k ní choval vřelé city snad z toho důvodu, že se nemohl podílet na výchově a růstu své vlastní dcery. K narození dívky malíř daroval její mamince, hraběnce Gizele, slavnou kresbu s názvem Ukolébavka. Marie Henrietta zemřela v ústavu šlechtičen v Brixenu.
Na obraze jsou též dva předměty, které v současnosti můžete vidět zrestaurované v dětském pokoji na zámku. Jedná se o barokní bohatě intarzovanou skříň a o obrázek Svaté rodiny, který vznikl dle renesanční rafaelovské kresby. Portrét uprostřed obrazu by měla být svatá Agáta a dle našich informací v současnosti visí na slovenském zámku v Bojnicích.
Kdo jste dočetli až sem, dovolte nám, abychom Vás pozvali k nám na zámek, který je podobných příběhů plný ;o)

Novinky